By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy here.

Med vår produksjon i fokus

Blåkläder eier sine egne fabrikker på Sri Lanka og i Vietnam, og sammen produserer de rundt 80% av våre produkter. Disse fabrikkene er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og 8000 SA, som vi mener vi har grunn til å være stolte av!

SA 8000 er en frivillig internasjonal standard som regulerer de sosiale forholdene i produksjonsenheter. Dette betyr at våre fabrikker er undersøkt etter ni hovedområder;

  • Barnearbeid
  • Tvangsarbeid
  • Helse og sikkerhet
  • Organisasjonsfrihet og kollektive lønnsforhandlinger
  • Diskriminering
  • Disiplinærtiltak
  • Arbeidstid
  • Kompensasjon
  • Ledelse

Ved å eie våre egne fabrikker, har vi full åpenhet i produksjonen, og du kan føle deg trygg på det faktum at vår produksjon foregår på en ordentlig måte.


For mer informasjon og spørsmål, vennligst kontakt:
salg@blaklader.com