By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy here.

Kemikalier og REACH

For å produsere tekstilprodukter med ønskede kvaliteter og egenskaper, er kjemikalier en nødvendig bestanddel. Imidlertid bør ikke kjemikalier alltid være av det dårlige, det handler om å velge de riktige. Vi arbeider daglig for å gjøre nettopp dette.

Siden Blåkläder importerer og selger plagg er vi påvirket av den europeiske kjemiske regulering REACH og har den som en rettesnor for vårt kjemiske arbeid. REACH begrenser og forbyr enkelte kjemikalier, og har som hovedmål å sikre et høyt helsenivå og spare miljøet fra farene som kan være forårsaket av kjemikalier. Blåkläder følger derfor de listene som begrenser eller forbyr bruk av kjemikalier.

For å sikre at vi oppfyller kravene som stilles til oss, våre produkter og produksjon, setter vi krav til våre leverandører. Vi krever at våre leverandører må signere vår liste for kjemisk begrensning, og forsikre om at produktene ikke inneholder forbudte eller begrensede stoffer. Stoffene finnes i våre oppføringer ifølge kravene i REACH, en rekke andre lover og direktiver, samt i Svenske Tekstil Importørers anbefalinger over prioriterte stoffer som er, eller anbefalt å være, begrenset eller ikke tillatt anvendt i klær. For å bekrefte at våre leverandører møter våre krav, foretar vi også tilfeldige kjemiske tester på våre produkter.


For hjelp eller spørsmål, vennligst kontakt kundeservice:
salg@blaklader.com 
Tlf.: 69 27 60 60

  • REACH

    Det handler om registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemiske stoffer. Loven trådte i kraft 1. juni 2007. Mer informasjon her.