By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy here.

Arbeidsklær med miljøet i fokus

Det blir produsert ca 2,5 million plagg hvert år for det europeiske markedet ved Blåkläders produksjonsenheter. Vi jobber hardt for å minimere de negative miljøpåvirkninger våre produkter og deres produksjon kan ha. Alt fra kjemikalier, varme, elektrisitet og transport er kontrollert og begrenset.

Vi tror at en av hjørnesteinene i et bærekraftig miljøarbeid er å ha god kommunikasjon og å besøke våre leverandører og deres produksjonsanlegg. Derfor er vi kontinuerlig på reise til våre leverandører, for å bygge et langsiktig forhold og sikre at alle våre miljøkrav blir fulgt. For å føle oss ekstra trygge, prioriterer vi leverandører som har et eksplisitt miljøarbeid. Samtidig utvikler vi alle våre produkter slik at de er av høy kvalitet og at de ​​kan brukes i lang tid - og dermed spare noe av jordens ressurser.

Blåkläder er sertifisert etter ISO 14001 miljøstyringssystem, og utvikler stadig vårt miljøarbeid. Vi er også tilsluttet REPA, og tar dermed vårt ansvar når det gjelder resirkulering av plast, metall, papir / papp og bølgepapp. Vi arbeider også med REACH, 1907/2006/EC, den europeiske reguleringen av kjemikalier og sikker bruk av disse. Som en forlengelse av vårt kjemiske arbeid prioriterer vi å jobbe med Øko-tex sertifiserte stoffer og komponenter.

Medlemskap i Grønt Punkt Norge – Blåkläder tar miljøansvar for emballasje

Dette er Grønt Punkt Norge:
Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

Les mer her: http://www.grontpunkt.no/

Alle virksomheter som bruker emballasje, importerer emballerte varer eller kjøper emballerte varer, har et ansvar for at næringslivet innfrir sine forpliktelser og sikrer gjenvinning av emballasje.

Blåkläder tar dette ansvaret og er medlem av Grønt Punkt.

Grønt Punkt Norge


For hjelp eller spørsmål, vennligst kontakt kundeservice:
salg@blaklader.com 
Tlf.: 69 27 60 60

  • REACH

    Det handler om registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemiske stoffer. Loven trådte i kraft 1. juni 2007. Mer informasjon her.


  • REPA

    For å gjøre det enklere for alle selskaper berørt av denne loven, har Sveriges virksomhet og næringsliv gått sammen for å skape et felles system for innsamling og gjenvinning av emballasje. En serviceorganisasjon, REPA, har også blitt etablert.