REFERANSER
HVA ANDRE SIER OM OSSI over 60 år har Blåkläder forsynt selskaper over hele verden med trygge, funksjonelle og arbeidsklær av høy kvalitet. Les hva noen av disse kundene har å si om hvordan de opplever produktene og tjenestene våre.

NCC årsrapport

“Siden 2009 har Blåkläder og NCC hatt et samarbeid som med tiden har blitt noe utenom det vanlige. NCC har, som de aller fleste, høye krav til arbeidsklær når det gjelder sikkerhet, komfort og kvalitet. Man har dog også harde krav til at arbeidsklærne produseres under gode arbeidsvilkår og har liten innvirkning på miljøet når det gjelder eksempelvis kjemikalier. Det nære forretningssamarbeidet til Blåkläder gjør det mulig for NCC å aktivt ta del i og påvirke disse områdene»