By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy here.

Med mennesker i fokus

Blåkläder tror på samfunnsansvar gjennom hele produksjonen og jobber mot å gi alle arbeidstakere et godt og trygt arbeidsmiljø, samt en arbeidsplass med gode betingelser som de trives på. Uavhengig av hvilken arbeidsgiver du har, og uansett i hvilket land du arbeider. Derfor velger vi leverandører med omhu.

Våre leverandører må oppfylle alle våre krav til sikkerhet, menneskerettigheter og miljøpåvirkning, akkurat som våre egne produksjonsenheter. Det er nasjonale lover og internasjonale konvensjoner som regulerer rettigheter for arbeidstakere på arbeidsplassen, herunder FN-erklæringen om menneskerettigheter og ILO's (International Labour Organisation) konvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.

Når vi setter krav til våre leverandører, bruker vi en code of conduct som viser lover og konvensjoner om arbeidstakeres rettigheter i arbeidslivet, som alle våre leverandører må signere og godta følge.
Våre etiske retningslinjer regulerer de etiske miljøene hos våre leverandører og er basert på ILOs åtte kjernekonvensjoner om arbeidsstandarder. For å være sikker på at våre leverandører møter våre krav, gjennomfører vi regelmessige inspeksjoner av våre leverandører og produksjonsenheter. Disse kontrollene er laget av Blåkläder selv, slik at vi, med våre egne øyne, kan se om arbeidsmiljøet er så godt som det burde være.


For hjelp eller spørsmål, vennligst kontakt kundeservice:
salg@blaklader.com 
Tlf.: 69 27 60 60

  • ILO

    International Labour Organization, ILO, er FNs organ for arbeidslivsspørsmål. Klikk her for å lese mer om ILO.