Samsvarserklæring

Det er her du finner samsvarserklæringen for personlig verneutstyr fra AB Blåkläder. Interessedeklarasjonen blir funnet ved et søk per artikkelnummer og ønsket språk velges i nedtreksmenyen

I tilfelle manglende eller ufullstendig informasjon, ta kontakt med sustainability@blaklader.com.

Skriv inn artikkelnummer du ønsker å søke etter:

Telefonnummer:

+47 69 27 60 60

Faksnummer:

+47 69 27 60 90

Blåkläders hovedkontor

Box 188

1501 Moss

Opening Hours

Mandag-fredag 08:00-16:00

Besøksadresse

Solgaard Skog 110

1599 Moss


© 2021 Blåkläder AS/AB - forbeholdt alle rettigheter.