poster

BLÅKLÄDER FÅR LEED-SERTIFISERING I MYANMAR

Klesproduksjonen ved de seks fabrikkene våre på Sri Lanka og i Myanmar har bærekraft som rettesnor. En av fabrikkene i Myanmar er tildelt den aller høyeste utmerkelsen for miljøvennlige bygg, LEED Platinum-sertifisering. Dette betyr at fabrikken har fått et så «grønt» stempel som mulig ut fra en omfattende sertifiseringsprosess i et av verdens mest anerkjente evalueringssystemer for miljøvennlige bygg.

I 2017 ble også Blåkläder-fabrikken på Sri Lanka LEED Gold-sertifisert. Det gir oss i Blåkläder og kundene våre en solid bekreftelse på den innsatsen vi gjør for bærekraft, både i dag og i fremtiden.

VI SIER OSS ALDRI FORNØYD

Blåkläder er ikke en bedrift som sier seg fornøyd med ting slik de er, men som hele tiden jobber for å forbedre seg ytterligere. Vi er derfor i gang med flere nye LEED-prosjekter og satser på snart å ha flere sertifiseringer på merittlisten. 

SMARTE INVESTERINGER GIR LANGSIKTIG GEVINST

 • Solenergi med solcellepaneler gir kutt i energikostnadene på minst 50 prosent.
 • LED-belysningen styres av faktiske lysforhold.
 • Vannkjølt klimaanlegg har lavt strømforbruk og ingen drivhusgasser, som freon.
 • Kuppelformede takvinduer slipper inn og sprer dagslyset, men holder UV-stråling og varme ute.
 • Lyse og reflekterende tak, vegger og bakkearealer gir mindre varme fra solen på den varmeste tiden av dagen.
 • Vannkostnadene er kuttet med minst 75 prosent ved hjelp av vannkraner som stenges automatisk, og gjenvinning av spillvann (til bruk i toaletter eller utendørs vanning).
 • Karbondioksidutslippene er kuttet med minst 55 prosent, blant annet takket være energieffektive solcellepaneler. Det gir en betydelig reduksjon av CO2-utslippene i produksjonskjeden.
 • 30 til 40 prosent av konstruksjonsmaterialene i bygningene er resirkulerte, slik at det blir mindre behov for å produsere nytt.
 • Avfallssortering gjør det mulig å gjenvinne mest mulig.

MÅLET ER VERDENSKLASSE FOR ALLE 

På fabrikkene bidrar hver enkelt ansatt til at Blåkläder kan levere arbeidsklær i verdensklasse. Vi er derfor stolte av at LEED-sertifiseringen trekker fram et godt arbeidsmiljø og en høy grad av sikkerhet for produksjonsarbeiderne.

Vi er nøye med å overvåke luftkvaliteten innendørs og sørge for god ventilasjon i fabrikkene. Personalet kurses i hvordan de kan spare på felles ressurser som vann og energi, og de får også informasjon om fordelene ved å velge kollektivtransport til og fra jobb. I tillegg jobber vi aktivt for at flere medarbeidere skal sykle til jobb.

Tiltakene implementeres for at Blåkläder skal være bærekraftig både i dag og i fremtiden.

LEED GREEN BUILDING CERTIFICATION SYSTEM – MED OMTANKE FOR FREMTIDEN

Sertifiseringsordningen dekker hele prosessen, fra konstruksjon til oppføring, og omfatter blant annet forhold som energieffektivitet, vannforbruk og CO2-utslipp. Det tas også hensyn til nærmiljøet når det gjelder for eksempel sårbar natur, vannmangel og tilgjengelige energikilder.

LEED integreres i hele byggeprosessen, og konstruksjonen evalueres ut fra syv sertifiseringskategorier:

 • Sustainable Sites (SS) – bærekraftige anlegg
 • Water Efficiency (WE) – effektiv vannstyring
 • Energy and Atmosphere (EA) – energi og atmosfære
 • Materials and Resources (MR) – materialer og ressurser
 • Indoor Environmental Quality (IEQ) – innemiljø
 • Innovative Design (ID) – innovativ design
 • Regional Priority (RP) – regional prioritet

De fem første kategoriene er en miljømessig kravspesifikasjon, og det sjette kravet, innovativ design (ID) går på kompletterende design og konstruksjon i et bærekraftsperspektiv. Den siste parameteren, regional prioritet (RP), er en klassifisering ut fra geografisk sted.

Klassifiseringskategoriene vektes deretter i henhold til et poengsystem (inntil 100 grunnpoeng), og den samlede poengsummen avgjør hvilket LEED-sertifiseringsnivå bygget oppnår.

 • Certified (40–49 poeng)
 • Silver (50–59 poeng)
 • Gold (60–79 poeng)
 • Platinum (80 poeng eller mer)

Det er en vanlig misforståelse at det å føre opp et bygg i henhold til LEED automatisk medfører merkostnader. Det er ikke tilfelle – å føre opp bygg i henhold til LEED gir tvertimot lavere driftsutgifter for det ferdige bygget.

Vi i Blåkläder er stolte av å produsere arbeidsklærne våre ved en bærekraftig, LEED Platinum-sertifisert fabrikk. Det vinner alle på, både i dag og på lang sikt.

Blåkläders hovedkontor

Postboks 188

1501 Moss

Åpningstider

Man-Fre 08:00-16:00

Besøksadresse

Solgaard Skog 110

1599 Moss

© 2024 Blåkläder AS/AB - forbeholdt alle rettigheter.