poster

DE GODE OG DE DÅRLIGE KJEMIKALIENE

Kjemiske behandlinger som gir sluttproduktet en bestemt egenskap, høres i utgangspunktet ut som noe som bør unngås for enhver pris. Spørsmålet om å tilby beskyttelse mot kjemikalier eller å tilby flammehemmende egenskaper er et alvorlig tema som innebærer at vi må tenke annerledes om diverse aspekter.

PFAS – fluorkarboner

Blåkläder behandler produktene kjemisk for å gjøre dem vann-, smuss- og oljeavvisende, og i enkelte tilfeller behandler vi dem også slik at de avviser flytende kjemikalier. Beskyttende egenskaper som oppnås gjennom behandling med fluorkarboner, kan ikke oppnås på noen annen måte. Det er derfor for øyeblikket ikke mulig å fase ut disse stoffene.

Blåkläder bruker imidlertid bare denne overflatebehandlingen der det er absolutt nødvendig, og bruker den laveste mulige konsentrasjonen. Vi jobber intensivt for å finne et alternativ til fluorkarboner, og er innstilt på å benytte dette så snart et aktuelt alternativ blir tilgjengelig.

Flammebeskyttelse

De flammehemmende egenskapene til cellulosefibre oppnås gjennom å bruke kjemiske behandlinger som består av en komponent som forhindrer at produktet blir lettantennelig, for eksempel fosfor. Alternativet til flammehemmende midler er å bruke fibre med iboende flammehemmende egenskaper. Begge disse alternativene har imidlertid ulike fordeler, så Blåkläder tilbyr kolleksjoner som bruker både det ene og det andre alternativet.

Flammehemmende egenskaper som oppnås gjennom kjemisk behandling, er svært effektivt i dag, og det trengs svært lite av det aktive virkemiddelet. Når materialet først er behandlet, er den flammehemmende egenskapen permanent i cellulosefiberen, og den reduseres ikke under vask eller bruk.

Øko-Tex – brukersikkerhet

Nesten alle materialene og komponentene i Blåkläders produkter oppfyller kravene i Øko-Tex 100-standardens klasse 2, noe som betyr at produktene er trygge å bruke tett på huden. På dette området gjøres det kun unntak i de tilfellene tekniske aspekter utelukker noen som helst andre alternativer.

Brukeren av sluttproduktet nyter godt av at det ikke er noen skadelige stoffer i materialet. At det ikke finnes farlige kjemikalier i materialet, er positivt for alle som håndterer materialene og produktene i forsyningskjeden.

Liste over begrensede stoffer

Verktøyet som brukes for å formidle de påkrevde kjemikalierestriksjonene og -forbudene for produksjonsformål og for produktinnhold, er Blåkläders liste over begrensede stoffer (Restricted Substance List, RSL). Denne listen med stoffer er krav som er ekskludert fra EU-lovgivningen. Alle Blåkläders leverandører må oppfylle alle gjeldende EU-forordninger med hensyn til kjemiske stoffer, men det er også obligatorisk å overholde RSL-listen.

Denne listen er basert på RISEs Chemicals Guidance (kjemikalieveiledning) og en konklusjon om akseptable og gjennomførbare restriksjonsnivåer som kjemikerne i RISE og interessentene i kjemikaliekonsernet i fellesskap har kommet frem til.

Blåkläder er medlem av to interesseorganisasjoner i Sverige som har som hovedformål å holde øye med forskningen og utviklingen innen kjemikalier knyttet til tekstil- og lærindustrien. Disse organisasjonene er Swerea IVFs kjemikaliegruppe og den svenske organisasjonen Textilimportörerna. Alle Blåkläders leverandører må følge Blåkläders Suppliers Guide (leverandørveiledning), som omfatter Blåkläder RSL.

Blåkläders hovedkontor

Postboks 188

1501 Moss

Åpningstider

Man-Fre 08:00-16:00

Besøksadresse

Solgaard Skog 110

1599 Moss

© 2024 Blåkläder AS/AB - forbeholdt alle rettigheter.