poster

HØY KVALITET – EN NØKKEL TIL GODE BESLUTNINGER

I Blåkläder vet vi at det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimapåvirkningen vår, er å sørge for at arbeidsklærne kan brukes så mye og lenge som mulig. Når klærne holder høy kvalitet, kan vi dessuten redusere antall produserte plagg per person.

Vi vet også at høy kvalitet alltid gir redusert klimapåvirkning, ettersom det minimerer bruken av transport, råvarer og andre ressurser i produksjonskjeden. Velger vi de rette materialene til hvert plagg, forbedres forutsetningene for at plagget skal kunne brukes lenge. Det gir bærekraft og kvalitet i alle ledd.

Det er for oss viktig å skape kvalitetsplagg der slitestyrke og lang levetid er honnørord. Da blir nysgjerrighet og innovasjonsevne svært viktig. Blåkläders overordnede bærekraftsmål er langsiktig bruk. Vi holder oss løpende oppdatert på den nyeste forskningen innen bærekraftige materialer og fibre, enten det dreier seg om blandingsfibre eller helt nye materialer. Videre tester vi stadig nye materialer og kombinasjoner som gir redusert miljøpåvirkning uten at det går på bekostning av kvaliteten. I tillegg velger vi alltid de mest bærekraftige stoffene og komponentene – kun da kan vi oppnå bærekraft i reell forstand.

Vi arbeider kontinuerlig med å se hvordan vi kan bruke resirkulerte materialer i plaggene våre uten å måtte fire på kvalitetskravene. Hvis det viser seg at det resirkulerte materialet påvirker slitestyrken og brukstiden i negativ retning, faller de positive sidene ved gjenvinningen bort. I stedet kan det føre til økt forbruk og enda større miljøpåvirkning, noe som ville være sløsing med ressursene.

Ettersom plaggene våre har komponenter som er vanskelige å gjenvinne, er det ekstra viktig å utvikle slitesterke produkter som holder lenge. Siden 2018 har Blåkläder engasjert seg i flere lokale og nasjonale prosjekter for å forsøke å finne nøkkelen til fremtidens bærekraftige tekstilindustri. Materialblandinger og -behandlinger testes for å oppnå konkrete beskyttelsesegenskaper og funksjoner og lengst mulig brukstid for plaggene. Disse blandingene av fibre og kjemiske behandlinger må til for at sluttproduktene skal kunne brukes som arbeids- og vernetøy, men de begrenser samtidig muligheten for gjenvinning på tradisjonelt vis. Det er som oftest mest hensiktsmessig å brenne plaggene og gjenvinne energien etter endt brukstid, siden forbrenning er det minst miljøbelastende alternativet.

Vi må finne balansen mellom funksjon, verneegenskaper, bærekraft og miljøavtrykk for å kunne peke på den mest bærekraftige løsningen. For det er dårlig kvalitet som er kostbart!

Blåkläders hovedkontor

Postboks 188

1501 Moss

Åpningstider

Man-Fre 08:00-16:00

Besøksadresse

Solgaard Skog 110

1599 Moss

© 2024 Blåkläder AS/AB - forbeholdt alle rettigheter.