By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy here.

PERSON PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

Personlig verneutstyr er utstyr som beskytter brukeren mot en eller flere helse- eller sikkerhetsrisikoer. For å kunne selge personlig verneutstyr i EU, må man følge direktiv 89/686/EØF, som er det europeiske direktivet som regulerer PPE-produkter. Direktivet regulerer krav til funksjon, merking, teknisk dokumentasjon og CE-merkingsprosessen.

Personlig verneutstyr blir i henhold til direktivet delt inn i tre kategorier:

Kategori I – Verneutstyr av enkel type der brukeren selv kan bedømme beskyttelsesnivået. Produkter fra Blåkläder: Regnplagg.

Kategori II – Verneutstyr som verken er enkelt eller avansert, og som beskytter mot middels risiko. Produkter fra Blåkläder: Varselplagg, vernesko, vernehansker, knebeskyttelse, flammehemmende plagg, sagbeskyttelse.

Kategori III – Verneutstyr av avansert type som beskytter brukeren mot livsfare eller alvorlig permanent skade der brukeren selv ikke kan oppdage risikoen i
tide. Produkter fra Blåkläder: Plagg som beskytter mot lysbue.

Verneutstyr i kategori II og III er typegodkjente av et kontrollorgan og tilpasset de fleste forskjellige sammenpassende standarder

For å få selge PPEprodukter skal disse CE-merkes. CE-merket innebærer at et produkt er typegodkjent og lever opp til de kravene som stilles til det personlige verneutstyret i direktivet 89/686/EØF. Dermed kan verneutstyret selges i samtlige EU- og EØS-land.

Alle Blåkläders PPE-produkter innfrir kravene som stilles i direktivet 89/686/EØF.