poster

SOSIALT ANSVAR ER OGSÅ BÆREKRAFT

Bærekraft er et bredt og viktig tema. Mange mennesker tenker først og fremst miljøvennlighet i denne forbindelse, men bærekraft innebærer mye mer. For Blåkläder er sosial bærekraft ved fabrikkene ekstremt viktig, og på dette området har vi heldigvis kommet langt. Å gjøre ting riktig fra et sosialt bærekraftperspektiv, er avgjørende – på en måte som gavner både våre faste ansatte, men ikke minst også alle de mennene og kvinnene som produserer plaggene ved våre seks fabrikker lokalisert på Sri Lanka og i Myanmar.

Men hva gjøres egentlig for å skape et bærekraftig og sosialt ansvarlig arbeidsmiljø? Blåkläders «Sustainable Production Concept» ble til i 1992, og grunnlaget ble lagt ved den første fabrikken vår i Vietnam. Det innebar at vi forpliktet oss til å produsere i henhold til de strengeste regelverkene som finnes for sosialt ansvar, etikk og bærekraft. Det betyr også at vi følger nasjonale lover og internasjonale konvensjoner (fra FN og ILO), og at arbeidet regelmessig blir fulgt opp og kvalitetssikret.

Arbeiderne på fabrikkene er alle fast ansatt. Takket være det tette samarbeidet mellom fabrikkene og Blåkläder, samt det faktum at alle har spesifikke lokale og interne produksjonsoppgaver, har fabrikkene jevnt belegg. Dette skiller seg fra «vanlig» tekstilproduksjon, hvor det ikke er uvanlig at de ansatte må gå hjem uten lønn eller jobbsikkerhet dersom ordremengden faller.

Helsehjelp til alle ansatte

Alle fabrikkene har en sykestue, med en fast sykepleier tilstede. Bedriftens lege besøker sykestuen regelmessig, hvor de ansatte kan få hjelp til alt fra vanlige forkjølelser til svangerskapsoppfølging. Fabrikkene har også avtaler med nærmeste sykehus ved tilfeller av akutt sykdom. Lokale innsamlingsaksjoner gjennomføres med jevne mellomrom, for eksempel hvis en ansatt eller dennes familie trenger hjelp og pleie. I tillegg eksisterer det et fond for ansatte som trenger hjelp, hvor midler fordeles ut gjennom året.

Videre yter fabrikkene lokal støtte til gode formål, slik som kriseberedskap, lokale organisasjoner og initiativer som bygger lokalt fellesskap. Donasjoner gis til dem som trenger det mest, og det inkluderer ofte lokale barnehjem. Det eksisterer stort engasjement rundt det lokale samfunnet knyttet til hver fabrikk, hvilket er enormt viktig å være en del av – og det samme gjelder lokale tradisjoner. Helligdager feires sammen på fabrikken, og det arrangeres også fester for de ansatte for å bevare og styrke fellesskapet og trivselen på arbeidsplassen.

Gratis måltider og busstransport

Alle måltider, slik som frokost, lunsj og mellommåltider, tilbys gratis eller til sterkt reduserte priser. Gratis busstransport til og fra arbeidsplassen er et tilbud til alle. Av og til kan også ansatte kjøpe husholdningsutstyr til sterkt reduserte priser og få produktene transportert hjem med den samme bussen.

Skolegang er gratis på Sri Lanka og i Myanmar, men man må betale for skolebøkene selv. Fabrikkene sørger derfor for å dekke utgiftene til bøker, og distribuerer dem til de ansattes barn. Fabrikkene støtter også studenter og studentprosjekter på ulike måter.

Blåkläders hovedkontor

Postboks 188

1501 Moss

Åpningstider

Man-Fre 08:00-16:00

Besøksadresse

Solgaard Skog 110

1599 Moss

© 2024 Blåkläder AS/AB - forbeholdt alle rettigheter.